Doel en beleid

Vul je postcode in zodat we je snel kunnen helpen met je aanvraag

Doel
In Nederland groeit 1 op de 12 kinderen op in een gezin met geldzorgen. Zonder steun dreigen deze kinderen aan de zijlijn van de samenleving terecht te komen. Stichting Leergeld Vught wil op een duurzame manier investeren in de deelname van deze kinderen aan de maatschappij en in hun ontwikkeling.

Missie
Onze missie is het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met geldzorgen. Wij bieden deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten, die voor andere kinderen heel normaal zijn.

Beleid
Voor de periode 2021 - 2024 hebben we vijf speerpunten voor beleid geformuleerd. Deze speer-punten worden omschreven als inspanningen. In de opeenvolgende jaarplannen worden deze speerpunten uitgewerkt in concrete acties.

  1. Bieden van concrete ondersteuning aan kinderen
  2. Aan de kaak stellen van structurele belemmeringen
  3. Effectiever en efficiënter werken
  4. Samenwerken vanuit autonomie
  5. Professioneel werken met vrijwilligers